Sønderjydsk Hjælpefond

 

Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Formand: fhv.skoleinspektør Kurt Philippsen, Peter Graus Vej 3, 6400 Sønderborg. Tlf. 74 42 52 25

 

Fonden uddeler beløb til den trængende del af befolkningen i Sønderjylland og kan desuden yde støtte til andre ideelle formål, herunder legater til unge under uddannelse fra Sønderjylland.

Ansøgning stiles og sendes til formanden og skal foreligge inden udgangen af januar måned.

 

Af ansøgningen skal fremgå nøjagtig opgørelse af indtægts- og formueforhold i det nærmest foregående kalenderår, forventet indkomst i det kalenderår, ansøgningen fremsendes .

For uddannelsessøgendes vedkommende tillige uddannelsens art og længde samt ansøgerens tilknytning til Sønderjylland.

 

Ansøgere, der er født eller opvokset i Sønderjylland, eller hvis forældre er bosiddende i Sønderjylland, kan komme i betragtning. Kun imødekomne ansøgninger besvares.